تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

AntonioGuterres

آیا قوانین حقوق بشر شامل حال فرقه رجوی نمی شود؟ / فرزندان ما با شستشوی مغزی و فشار در فرقه باقی مانده اند
جمعی از خانواده های اسیران فرقه رجوی در استان مرکزی خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد:

آیا قوانین حقوق بشر شامل حال فرقه رجوی نمی شود؟ / فرزندان ما با شستشوی مغزی و فشار در فرقه باقی مانده اند

جمعی از خانواده های اسیران فرقه رجوی در استان مرکزی خطاب به دبیر کل سازمان...