تاریخ : چهارشنبه, ۵ آبان , ۱۴۰۰ Wednesday, 27 October , 2021

مجله فراق نامه

شماره ۲۷ مجله خبری-‌تحلیلی «فراق‌نامه» منتشر شد

شماره ۲۷ مجله خبری-‌تحلیلی «فراق‌نامه» منتشر شد

شماره ۲۷ فصل نامه خبری-تحلیلی «فراق نامه» با مروری بر رویدادهای بهار۱۴۰۰ منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، «فراق نامه» یک نشریه تخصصی در حوزه خانواده‌های اسیران فرقه رجوی است که به تحلیل رویدادها و اخبار این فرقه می پردازد.

شماره ۲۶ مجله خبری-‌تحلیلی «فراق‌نامه» منتشر شد

شماره ۲۶ مجله خبری-‌تحلیلی «فراق‌نامه» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، «فراق نامه» یک نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به تحلیل رویدادهای این فرقه می پردازد.

شماره ۲۵ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

شماره ۲۵ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله، نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت خبری-تحلیلی به رویدادهای این فرقه می پردازد.

شماره ۲۴ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

شماره ۲۴ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله، نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت خبری-تحلیلی به رویدادهای این فرقه می پردازد.

شماره ۲۳ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

شماره ۲۳ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای این فرقه می پردازد.

شماره ۲۲ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

شماره ۲۲ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای این فرقه می پردازد.

شماره ۲۱ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

شماره ۲۱ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای این فرقه می پردازد.

شماره ۲۰ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه»

شماره ۲۰ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه»

شماره 20 مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه»، فصل تابستان منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای این فرقه می پردازد.

شماره ۱۹ مجله خبری- تحلیلی فراق نامه

شماره ۱۹ مجله خبری- تحلیلی فراق نامه

شماره ۱۹ مجله خبری-تحلیلی فراق نامه، فصل بهار منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای این فرقه می پردازد. این نشریه به کوشش انجمن نجات استان اردبیل منتشر می شود. بخشی از عنوان […]

شماره ۱۸ مجله خبری- تحلیلی فراق نامه

شماره ۱۸ مجله خبری- تحلیلی فراق نامه

شماره ۱۸ مجله خبری-تحلیلی فراق نامه ، فصل زمستان در ۱۰۴ صفحه منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای اخیر فرقه رجوی می پردازد. این نشریه به کوشش انجمن نجات استان اردبیل منتشر […]

شماره ۱۷مجله خبری- تحلیلی فراق نامه

شماره ۱۷مجله خبری- تحلیلی فراق نامه

شماره ۱۷ مجله خبری-تحلیلی فراق نامه در ۱۰۴ صفحه منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای اخیر فرقه رجوی می پردازد. این نشریه به کوشش انجمن نجات استان اردبیل منتشر می شود. بخشی […]

شماره ۱۶مجله خبری-تحلیلی فراق نامه

شماره ۱۶مجله خبری-تحلیلی فراق نامه

شماره ۱۶ مجله خبری-تحلیلی فراق نامه در ۱۰۴ صفحه منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای اخیر فرقه رجوی می پردازد. بخشی از عناوین آنچه در این شماره منتشر شده را در زیر […]

شماره ۱۵مجله خبری-تحلیلی فراق نامه

شماره ۱۵مجله خبری-تحلیلی فراق نامه

شماره ۱۵ مجله خبری-تحلیلی فراق نامه در ۱۰۴ صفحه منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای اخیر فرقه رجوی می پردازد. بخشی از عناوین آنچه در این شماره منتشر شده را در زیر […]