تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

17000شهید ترور

جزییات برگزاری دومین کنگره بین‌المللی ۱۷ هزار شهید ترور در تهران

جزییات برگزاری دومین کنگره بین‌المللی ۱۷ هزار شهید ترور در تهران

جزییات برگزاری دومین کنگره بین‌المللی
۱۷ هزار شهید ترور در تهران