تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

هادی ثانی خانی

تنفر از فرقه رجوی میان مردم ایران فوران می کند / مردم آلبانی می گویند در داستان ها هم ممانعت از دیدار با خانواده را نخواندند/ دولت ایران اگر می خواست که کار فرقه را در عراق تمام می کرد
یادداشتی از هادی ثانی خانی، عضو جدا شده از فرقه رجوی

تنفر از فرقه رجوی میان مردم ایران فوران می کند / مردم آلبانی می گویند در داستان ها هم ممانعت از دیدار با خانواده را نخواندند/ دولت ایران اگر می خواست که کار فرقه را در عراق تمام می کرد

یک عضو جدا شده از فرقه رجوی در آلبانی گفت: از فرقه رجوی جدا شدم تا بتوانم ...