تاریخ : یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022

نامه

آقای اولاند رئیس جمهور محترم فرانسه

آقای اولاند رئیس جمهور محترم فرانسه

به نام خدای یکتا و بی همتا آقای اولاند رئیس جمهور محترم فرانسه با سلام خانواده های اسیران فرقه رجوی ، وقایع اخیر و ترور را در کشور فرانسه ،به شدت محکوم کرده وهمدردی خودرا با خانواده های ترور، به دست داعشیان جلاد اعلام می دارد و درخواست اشد مجازات را برمسببان اصلی این واقعه […]