تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

مژگان پارسایی

افشاگری: وقتی مسعود رجوی با شعبده بازی، مژگان پارسایی را مسئول اول کرد

افشاگری: وقتی مسعود رجوی با شعبده بازی، مژگان پارسایی را مسئول اول کرد

در تشکیلات فرقه رجوی، فرد نه قدرت تصمیم گیری دارد و نه قدرت انتخاب و این رهبر عقیدتی است که همه را انتخاب می کند. هر وقتی که تنها در گوشه ای می خواهم کمی به گذشته فکر کنم یک دفعه خاطرات تلخ گذشته در تشکیلات فرقۀ رجوی که سالیان جوانیمان را در آنجا بر باد دادیم در ذهنم تداعی می شود و برای ساعت ها مرا به خود مشغول می کند […]