تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

مهین حبیبی

مهین حبیبی، مادر یکی از اعضای گرفتار در فرقه ضد خانواده رجوی: نمی توانم فراق دخترم را تحمل کنم

مهین حبیبی، مادر یکی از اعضای گرفتار در فرقه ضد خانواده رجوی: نمی توانم فراق دخترم را تحمل کنم

مهین حبیبی، مادر یکی از اعضای گرفتار در فرقه ضد خانواده رجوی با انتشار نامه ای درد دل های خود را نوشت.