تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

عین الاسد

هزینه های فرقه رجوی برای آمریکائی ها همچون دودی بر هوا شد / ضربه پشت ضربه به پیکر فرتوت فرقه رجوی

هزینه های فرقه رجوی برای آمریکائی ها همچون دودی بر هوا شد / ضربه پشت ضربه به پیکر فرتوت فرقه رجوی

فراق: بعد از ترور ددمنشانه سردار ملی مردم ایران یعنی حاج قاسم سلیمانی توسط نیروهای تروریستی آمریکای جنایتکار، برخی وحوش فارسی زبان در خارج از کشور ...