تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

دفاع مقدس

جفنگ گویی «مریم رجوی» با زبان سخنگوی ساختگی مجاهدین خلق!

جفنگ گویی «مریم رجوی» با زبان سخنگوی ساختگی مجاهدین خلق!

سایت فرقه منفور رجوی اقدام به نشر پیامی از جانب سخنگوی این گروه کرده است که هر مخاطبی را به تامل در مورد سلامت روحی-روانی وی و سران فرقه می اندازد.