تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

حمید دهدار

سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال تحریم کامیون دار ایرانی در لهستان

سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال تحریم کامیون دار ایرانی در لهستان

همانطور که در خبرها آمده بود؛ فردین کاظمی، راننده ایرانی اهل شهرستان خوی که سال‌هاست در مسیرهای ترانزیت میان ایران و اروپا با کامیونش بار می‌برد، چند روز پیش در جاده‌ای در لهستان می‌رفت که کامیونش خراب و مجبور شده در کنار جاده توقف کند...