تاریخ : یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022

جدا شده های فرقه رجوی

علت پرداخت مستمری از سوی فرقه رجوی به برخی از افراد جداشده

علت پرداخت مستمری از سوی فرقه رجوی به برخی از افراد جداشده

موضوعی که در این یادداشت می خواهیم روی آن تمرکز کنیم دادن مستمری به کسانی است که از فرقه رجوی جدا می شوند.