تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

آنتونیوگوترش

آیا قوانین حقوق بشر شامل حال فرقه رجوی نمی شود؟ / فرزندان ما با شستشوی مغزی و فشار در فرقه باقی مانده اند
جمعی از خانواده های اسیران فرقه رجوی در استان مرکزی خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد:

آیا قوانین حقوق بشر شامل حال فرقه رجوی نمی شود؟ / فرزندان ما با شستشوی مغزی و فشار در فرقه باقی مانده اند

جمعی از خانواده های اسیران فرقه رجوی در استان مرکزی خطاب به دبیر کل سازمان...