تاریخ : چهارشنبه, ۴ خرداد , ۱۴۰۱ Wednesday, 25 May , 2022

مجله فراق نامه

شماره ۳۰ مجله خبری-‌تحلیلی «فراق‌نامه» ویژه نوروز منتشر شد

شماره ۳۰ مجله خبری-‌تحلیلی «فراق‌نامه» ویژه نوروز منتشر شد

شماره 30 فصل نامه خبری-تحلیلی «فراق نامه» با مطالب ویژه و خواندنی به مناسبت نوروز  منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، «فراق نامه» یک نشریه تخصصی در حوزه خانواده‌های اسیران فرقه رجوی است که به تحلیل رویدادها و آخرین اخبار این فرقه می پردازد.

شماره ۲۹ مجله خبری-‌تحلیلی «فراق‌نامه» منتشر شد

شماره ۲۹ مجله خبری-‌تحلیلی «فراق‌نامه» منتشر شد

شماره ۲9 فصل نامه خبری-تحلیلی «فراق نامه» با مروری بر رویدادهای پاییز ۱۴۰۰ منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، «فراق نامه» یک نشریه تخصصی در حوزه خانواده‌های اسیران فرقه رجوی است که به تحلیل رویدادها و آخرین اخبار این فرقه می پردازد.

شماره ۲۸ مجله خبری-‌تحلیلی «فراق‌نامه» منتشر شد

شماره ۲۸ مجله خبری-‌تحلیلی «فراق‌نامه» منتشر شد

شماره ۲۸ فصل نامه خبری-تحلیلی «فراق نامه» با مروری بر رویدادهای تابستان ۱۴۰۰ منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، «فراق نامه» یک نشریه تخصصی در حوزه خانواده‌های اسیران فرقه رجوی است که به تحلیل رویدادها و آخرین اخبار این فرقه می پردازد.

شماره ۲۷ مجله خبری-‌تحلیلی «فراق‌نامه» منتشر شد

شماره ۲۷ مجله خبری-‌تحلیلی «فراق‌نامه» منتشر شد

شماره ۲۷ فصل نامه خبری-تحلیلی «فراق نامه» با مروری بر رویدادهای بهار۱۴۰۰ منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، «فراق نامه» یک نشریه تخصصی در حوزه خانواده‌های اسیران فرقه رجوی است که به تحلیل رویدادها و اخبار این فرقه می پردازد.

شماره ۲۶ مجله خبری-‌تحلیلی «فراق‌نامه» منتشر شد

شماره ۲۶ مجله خبری-‌تحلیلی «فراق‌نامه» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، «فراق نامه» یک نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به تحلیل رویدادهای این فرقه می پردازد.

شماره ۲۵ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

شماره ۲۵ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله، نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت خبری-تحلیلی به رویدادهای این فرقه می پردازد.

شماره ۲۴ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

شماره ۲۴ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله، نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت خبری-تحلیلی به رویدادهای این فرقه می پردازد.

شماره ۲۳ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

شماره ۲۳ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای این فرقه می پردازد.

شماره ۲۲ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

شماره ۲۲ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای این فرقه می پردازد.

شماره ۲۱ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

شماره ۲۱ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای این فرقه می پردازد.

شماره ۲۰ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه»

شماره ۲۰ مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه»

شماره 20 مجله خبری- تحلیلی «فراق نامه»، فصل تابستان منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای این فرقه می پردازد.

شماره ۱۹ مجله خبری- تحلیلی فراق نامه

شماره ۱۹ مجله خبری- تحلیلی فراق نامه

شماره ۱۹ مجله خبری-تحلیلی فراق نامه، فصل بهار منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای این فرقه می پردازد. این نشریه به کوشش انجمن نجات استان اردبیل منتشر می شود. بخشی از عنوان […]

شماره ۱۸ مجله خبری- تحلیلی فراق نامه

شماره ۱۸ مجله خبری- تحلیلی فراق نامه

شماره ۱۸ مجله خبری-تحلیلی فراق نامه ، فصل زمستان در ۱۰۴ صفحه منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فراق، این مجله تنها نشریه تخصصی در حوزه خانواده های اسیران فرقه رجوی است که به صورت تخصصی به تحلیل رویدادهای اخیر فرقه رجوی می پردازد. این نشریه به کوشش انجمن نجات استان اردبیل منتشر […]