۞ حضرت علی (ع) :
مؤمن هرگاه سخن گويد ياد (خدا) مى كند و منافق هرگاه سخن گويد بيهوده گويى مى كند. (تحف العقول، ص212)

آرشیو : پرونده

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک /  ۱۵

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۱۵

رجوی بعد از نه بند انقلاب ایدئولوژیک کذائیش آن طور که می خواست به اهداف نرسیده بود. البته اهداف که می گویم قطعا اهدافی بیرونی مد نظر است، مثلا او به دنبال باز شدن فضای ضد ایرانی و بین المللی علیه حکومت ایران بود....

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۱۴

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۱۴

به منظور گسترش انقلاب ایدئولوژیک رجوی در درون فرقه و تشویق افراد به ویژه زنان حرکت های زیادی انجام گرفته شد. از دادن مسئولیت های غیر واقعی به زنان تا حذف مردان در عرصه های مختلف سازمانی و تشکیلاتی که همه و همه بیانگر این بود ...

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک /  ۱۳

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۱۳

همانگونه که قبلا خدمت شما عرض کردم هدف رجوی از انقلاب کذایی که راه انداخته بود، کنترل شدید بر تشکیلات سرکوبگرش بود و در ادامه حذف کسانی که نمی خواهند همراهی نمایند.

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۱۲

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۱۲

در «بند ف» گفتیم سرکوبگری در تشکیلات رجوی بعد از این بند شروع شد و کسی از تیغ تیز این بند در امان نبود. برای اینکار بعد از مدتی که از معرفی بند «ف» می گذشت مسعود رجوی در ....

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۱۱

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۱۱

بعد از مدت ها که از بند موسوم به بند «ر» می گذشت و تقریبا داشت اوضاع به روال عادی پیش می رفت ناگهان یک بحث جدید و یا همان یک بند جدید توسط مریم رجوی عَلَم شد. این نشست ابتدا در فرانسه انجام شده بود ...

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۱۰

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۱۰

بعد از انتصاب مریم عضدانلو به ریاست جمهوری دوران انتقال که دیگر به نام مریم رجوی شناخته تر شده بود برخی کارها در تشکیلات شکل دیگری گرفت. فعالیت های بدنی افراد چند برابر قبل از اعلام این بند شده بود ...

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۹

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۹

در واقع مسعود رجوی در پروسه انقلاب کذائیش قصد داشت دست به یک پاکسازی و یک کودتا در شورای به اصطلاح مقاومت خود بزند. زیرا شورایی که او مؤسس آن در سال 1360بود از تعدادی دایناسورهای سیاسی تشکیل شده بود که هر کدام مدعی بوده و ...

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۶

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۶

قطعا شما بعد از خواندن مطالب قبلی پدیده انقلاب ایدئولوژیک رجوی به این نتیجه رسیده اید که گویا این انقلاب بیشتر تبدیل به یک اهرم سرکوب ایدئولوژیکی شده است تا اینکه بخواهد انرژی آزاد کند!

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۵

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۵

«تعدادی زیادی از افراد به این نتیجه رسیده بودند که عجب کار اشتباهی کرده و از همسران خود جدا شدند.» کمیته های تئوریزه کردن انقلاب ایدئولوژیک رجوی با مسئولیت مریم رجوی به کارشان ادامه دادند تا بقیه مراحل این طرح را تکمیل نمایند.

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۴

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۴

اولین دستاورد کمیته های انقلاب مسعود رجوی موضوعی بود به نام «بند الف»؛ بند الف چه بود؟ چون استارت انقلاب ایدئولوژیک رجوی با طلاق شروع می شد این پدیده طلاق را با کُد «بند الف» مشخص کردند.

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۳

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۳

متاهلین تعیین تکلیف شدند که باید مرد، زنش را و زن، مردش را طلاق بدهد. یک فضایی بین افراد بوجود آمد. در بحث ها و محافل دوستانه اغلب این صحبت رد و بدل می شد که ظاهرا این انقلاب فقط مختص متاهلین بود و شامل مجردها نمی شود.

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۲

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۲

در قسمت اول این بحث گفتیم که از سال 1364 در سازمان رجوی یک بحثی شکل گرفت و ادامه دار شد به نام «انقلاب ایدئولوژیک». هدف از این انقلاب ایدئولوژیک در فرقه رجوی به قول مسعود رجوی آزاد کردن انرژی‌های نهفته در درون افراد بود زیرا در روزی که ...

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۱

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۱

سوالی که همواره روی میز خانواده ها است این که چرا فرزندان ما در فرقه رجوی مانده اند و چه عاملی باعث شده است که آنها بیرون نیایند؟ در این سلسله مطالب تلاش می شود به مهمترین عاملی که باعث ماندن فرزندان خانواده ها می گردد بپردازیم تا پی به اصل ...