۞ قران کریم :
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا / منافقین در فروترین طبقات آتش هستند و هرگز برایشان یاوری نمی یابی. (نسا/145)

آرشیو : پرونده

پرونده جنایت های فرقه رجوی در اصفهان

پرونده جنایت های فرقه رجوی در اصفهان

سازمان منافقین در سال 1354 تغییر ایدئولوژی به مارکسیسم را علنی کرد و در همین زمان بود که دو عضو اصفهانی سازمان یعنی مرتضی صمدیه لباف و مجید شریف واقفی که بر مبانی دینی تأکید داشتند از سازمان مارکسیست شده منافقین جدا شدند و البته بعدها توسط همین سازمان هدف قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

گروه بی آینده

گروه بی آینده

با گذشت 40 سال از تاریخ پر فرار و نشیب انقلاب اسلامی ایران ، یاوه سرایی های رجوی به سر آمده و اکنون روشن شده است که چه گروهی بی آینده است .