۞ قران کریم :
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا / منافقین در فروترین طبقات آتش هستند و هرگز برایشان یاوری نمی یابی. (نسا/145)

نامه پر از درد مادر چشم انتظارِ «علی فاتحی»: تنها آرزویم‌ این است تو را در آغوشم بگیرم و جان دهم / چشمم برای دیدنت لحظه شماری می کند

نامه پر از درد مادر چشم انتظارِ «علی فاتحی»: تنها آرزویم‌ این است تو را در آغوشم بگیرم و جان دهم / چشمم برای دیدنت لحظه شماری می کند

پیمانم، عزیز دل مادر، چرا من باید از توبی خبر باشم. تو که به این سنگدلی نبودی. تا کی باید در گذشته سیر کنم و هر کجا سربازی کوله به پشت دیدم به سویش بدوم که شاید پیمان من است. اما افسوس که چه سرابی است این دیدن ها.

سکینه ناظری، خواهر چشم انتظار یکی از اسیران فرقه رجوی: تمام مردم «کلور» امید به برگشتنت دارند / بودنت برای نیمای عزیزت آرزو شده

سکینه ناظری، خواهر چشم انتظار یکی از اسیران فرقه رجوی: تمام مردم «کلور» امید به برگشتنت دارند / بودنت برای نیمای عزیزت آرزو شده

سلام برادر عزیزم، سمیع جان ،من کوچکترین عضو خانواده ناظری، خواهرت سکینه هستم. شاید هرگز به من فکر نکردی ولی من با اسم شما بزرگ شدم و تمام سلول های تنم شما را کامل می شاسند.

مادر سال خورده و هجران کشیده یکی از اسیران فرقه رجوی: ۳۰ سال است که «مهناز» مرا دزدیده اند / «این آخر عمری دوست دارم صداتو بشنوم»

مادر سال خورده و هجران کشیده یکی از اسیران فرقه رجوی: ۳۰ سال است که «مهناز» مرا دزدیده اند / «این آخر عمری دوست دارم صداتو بشنوم»

یکی از نعمت هایی که خداوند بر انسان ها ارزانی داشته پدر و مادر است. در واقع والدین بزرگترین نعمتی است که خداوند به ما انسانها عطا نموده و بر ما فرزندان است که قدر آنها را دانسته و احترام آنها را همیشه و در همه حال به جا آوریم ...

اعتراض خانواده های اسیران فرقه رجوی به حضور رئیس جمهور آلبانی  در «اشرف ۳» / پاسخ خودمان را در دیدار اخیر شما با مریم رجوی گرفتیم!

اعتراض خانواده های اسیران فرقه رجوی به حضور رئیس جمهور آلبانی در «اشرف ۳» / پاسخ خودمان را در دیدار اخیر شما با مریم رجوی گرفتیم!

درخوش بینانه ترین قضاوت درک وشناخت کافی نسبت به دیدگاه های مردم ایران ندارید و یا به عمد و تحت تاثیرمنافع و مصلحت های مالی و سیاسی آن را نادیده گرفته اید.