تاریخ : یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022

کمپین خانواده های اسیر در فرقه رجوی

حضور خانواده ها در جمع جداشدگان در بغداد

حضور خانواده ها در جمع جداشدگان در بغداد

جداشدگان تعریف کردند که چگونه مسئولین فرقه رجوی با انواع ترفندها و بهم بافتن انواع دروغ ها تلاش میکنند تا از فرار افراد ناراضی جلوگیری بعمل آورند. آنان همچنین با ابراز تأسف از همکاری برخی کارکنان محلی ملل متحد با فرقه رجوی جهت ممانعت از فرار نیروها خبر دادند که البته این نمونه ها تماما با ذکر جزئیات به اطلاع مسئولین ملل متحد در بغداد و از جمله خانم جین هول لوت رسیده است.