تاریخ : یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022

کریم خان

برادر چشم انتظار علی یوسفی سادات: عمر برادرم در فرقه رجوی به هدر رفت
قیام خانواده‌های اسیران فرقه رجوی برای دادخواهی نزد دیوان کیفری بین‌المللی / 2

برادر چشم انتظار علی یوسفی سادات: عمر برادرم در فرقه رجوی به هدر رفت

خانواده های اسیران فرقه رجوی با راه اندازی یک جنبش، به دادخواهی از دادستان دیوان کیفری بین المللی برخاستند.