• امروز : شنبه - ۲۰ خرداد - ۱۴۰۲
  • برابر با : Saturday - 10 June - 2023

کرم خیری

افشاگری های آقای کرم خیری از فرقه رجوی (قسمت سوم):

افشاگری های آقای کرم خیری از فرقه رجوی (قسمت سوم):

رجوی عصبانی شد ودهانش پر از کف شد وبا فریاد شدید گفت مگر پشت گوشت را ببینی   شتر درخواب بیند پنبه دانه …. بعد از سی و پنج سال ، پنبه دانه های شتر رجوی به بار نشست. افشاگری های جنایات رجوی از زبان جداشدگان گویا پایانی ندارد . افشاگری های آقای کرم خیری […]