تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

ولی اله گل ریزان

ولی اله گل ریزان، پدر یکی از اسیران فرقه رجوی: فرزندم، خودت را نجات بده و دل ما را شاد کن

ولی اله گل ریزان، پدر یکی از اسیران فرقه رجوی: فرزندم، خودت را نجات بده و دل ما را شاد کن

ولی اله گل ریزان، پدر یکی از اسیران فرقه رجوی خطاب به فرزند خود نوشت: فرزندم غصه دوری شما مرا پیر کرد.