تاریخ : یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022

نواب محمدی

فرقه جنگ طلب رجوی و احزاب سیاسی آمریکا

فرقه جنگ طلب رجوی و احزاب سیاسی آمریکا

فراق: یکی از مسائلی که به ویژه در سال های اخیر در تحلیل اقدامات فرقه رجوی مورد توجه بوده است ارتباط این فرقه با احزاب و شخصیت های سیاسی آمریکایی است.