تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

میلیشیا

«میلیشیا » چگونه در فرقه رجوی شکل گرفت؟ / وقتی فرزند رجوی می گفت «مسعود» دجال‌ترین فرد دنیاست

«میلیشیا » چگونه در فرقه رجوی شکل گرفت؟ / وقتی فرزند رجوی می گفت «مسعود» دجال‌ترین فرد دنیاست

بچه هائی که با ترفند مسعود رجوی به خارج فرستاده شدند و به هواداران و بنیادهای خیریه برای نگهداری سپرده شدند در سال 1375 به اشرف کشانده شدند.