تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

موسی دامرودی

اگر به حقوق بشر قائلید درب های «مانز» را باز بگذارید

اگر به حقوق بشر قائلید درب های «مانز» را باز بگذارید

در روز جهانی حقوق بشر، «مریم قجر» پیامی خطاب به مردم ایران انتشار داده که بررسی آن خالی از لطف نیست و با نگاهی به این پیام می توان شارلاتان بازی فرقه مجاهدین را به وضوح دید.