تاریخ : یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022

مغزشویی

اینجا کلاس مغزشوییِ زنان مقطوع النسل است!

اینجا کلاس مغزشوییِ زنان مقطوع النسل است!

شاید باورش برایتان سخت باشد ولی آنچه در تصویر می بینید کلاس درس یا زنگ دیکته نیست.