تاریخ : یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022

مصطفی محمدی

از زبان پدران و مادران به قلم مصطفی محمدی

از زبان پدران و مادران به قلم مصطفی محمدی

عزیزکم دخترکم از سرزمین توتا سرزمین دشمن تا عراق به شوق دیدار آمده ام نمیدانم مزدور چه کسی و چه دولتی هستم از سیاست هیچ نمی دانم فقط میدانم که این سیاست لعنتی عزیزم را گرفته خدایا بازش گردان …. عزیزم دخترم بس است دیگر برگرد این دروغ گویان فریب کار شما را برای رسیدن به مقاصد شومشان دستاویز قرار داده اند دلتنگم خسته ام پدرت قول داد این بار با ما برگردی …

تقاضای دیدار مادر “نقشه”ای علیه مجاهدین خلق؟

تقاضای دیدار مادر “نقشه”ای علیه مجاهدین خلق؟

تقاضای دیدار مادر نقشه ای علیه منافقین خلق؟ والنون والقلم …… دیدار پدران و مادران بعد از سال ها دوری از عزیزان شان و حضور خانواده ها یعنی تحرک عاطفی و نقشه علیه سازمان منافقین خلق ؟ نا کجا آباد منافقین خلق پیش به سوی جهنمی ست که در آن با آتشی که خود افروخته […]