تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

مسعود خدابنده

بازی دجال ها با آمار و ارقام /  افشاگری از لیستِ جعلی اعدام‌های دهه ۶۰
یادداشتی از مسعود خدابنده

بازی دجال ها با آمار و ارقام / افشاگری از لیستِ جعلی اعدام‌های دهه ۶۰

عضو سابق شورای مرکزی فرقه رجوی، مسئول مستقیم تیم حفاظت استقرار و تردد مسعود و مریم رجوی و فرمانده ارتش آزادیبخش که در سال 1375 از سازمان جدا شد...

اتهام بمب گذاری در نشست سال گذشته فرقه رجوی، توسط خودشان طراحی شده بود + فیلم
مسعود خدابنده، عضو سابق فرقه رجوی:

اتهام بمب گذاری در نشست سال گذشته فرقه رجوی، توسط خودشان طراحی شده بود + فیلم

عضو سابق فرقه رجوی گفت: دولت فرانسه ازفرقه رجوی به شدت ناراحت است...