تاریخ : یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022

مسعود خدابنده،منافقین،ترکیه،رجوی،شعبانی

اعضای سابق منافقین تشریح کردند:مسافران ترکیه چگونه به اشرف رسیدند؟

اعضای سابق منافقین تشریح کردند:مسافران ترکیه چگونه به اشرف رسیدند؟

جمعی از اعضای سابق سازمان منافقین در گفتگویی جنایت ها و خیانت های این فرقه را تشریح کردند.