تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

مزدور

«مزدور» کسی است که برای رژیم آل ارّه دُم تکان می‌دهد

«مزدور» کسی است که برای رژیم آل ارّه دُم تکان می‌دهد

به هر متنی که در سایت های فرقه رجوی نگاه کنید اغلب از کلمه «مزدور» استفاده می شود. این ترفند یکی از شگردهای فرقه برای فرار از انواع بحران هایی است که گریبانگیرش می باشد.اینجا با چند سوال بسیار ساده می شود فهمید که تروریست و مزدور ...