تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

محمد اقبال

شیرجه «محمد اقبال» در دامان بورژوازی و بازگشت به سوی رجوی
چرا کاتب شیطان پس از مدت ها دست به قلم شد؟

شیرجه «محمد اقبال» در دامان بورژوازی و بازگشت به سوی رجوی

مدت ها بود که از «محمد اقبال» اَبَر بُریده رجوی و یکی از کاتبان دستگاه شیطان، خبری نبود. زیرا وی بدجوری به دامان بورژوازی شیرجه زده و دنبال تمایلات خودش رفته بود...