تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

ماریا آرنا

نامه مسئول تشکل مادران به خانم ماریا آرنا، رئیس کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا

نامه مسئول تشکل مادران به خانم ماریا آرنا، رئیس کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا

نامه ای از جانب خانم ثریا عبداللهی، مسئول تشکل «مادران، قربانیان فراموش شده»، خطاب به رئیس کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا خانم ماریا آرنا ارسال شد.

مدیر عامل انجمن نجات، خطاب به رئیس زیر کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا: دولت آلبانی همکاری غیرمنطقی با فرقه تروریستی رجوی دارد

مدیر عامل انجمن نجات، خطاب به رئیس زیر کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا: دولت آلبانی همکاری غیرمنطقی با فرقه تروریستی رجوی دارد

مدیر عامل انجمن نجات کشور با انتشار نامه ای خطاب به رئیس زیر کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا گفت: دولت آلبانی همکاری غیرمنطقی با فرقه تروریستی رجوی دارد.