تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

مادران،منتظران بدرود یافته

مادران ؛ منتظران بدرود یافته – ۱۴

مادران ؛ منتظران بدرود یافته – ۱۴

بعد آن دیدار؛ برادران وخواهران فهیم قلیزاده به توصیه مادر در تلاش و کارزار برای رهایی علی قلیزاده ازچنگال رجوی ازهیچ کوششی حتی اعزام چندباره به عراق ناامن دریغ نکردند و به فعالیتهای خیرخواهانه و رهایی بخش درخصوص نگاشتن نامه به برادرشان علی و مجامع بین المللی پرداختند و کماکان آماده اعزام به آلبانی هستند.

مادران ؛ منتظران بدرود یافته – قسمت نهم

مادران ؛ منتظران بدرود یافته – قسمت نهم

متوفی : مرحومه مغفوره راضیه معتمد چابکی ۷۵ ساله
مادر ابراهیم موسی پور از اعضای گرفتار در فرقه بدنام رجوی

مادران ؛ منتظران بدرود یافته ۷

مادران ؛ منتظران بدرود یافته ۷

خانم سکینه حسینی این مادردردمند و متاثر از ظلم وجور رجوی بی آنکه حتی صدای جگرگوشه اش را بشنود ناکام درسن ۶۷ سالگی درتاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۱ بدرود حیات گفت ومتاسفانه دوسال بعد نیزهمسرش آقای علی آلفته دراسفندماه ۱۳۹۳ چشم انتظارجان به جان آفرینان تسلیم نمود .

مادران ؛ منتظران بدرود یافته – قسمت دوم

مادران ؛ منتظران بدرود یافته – قسمت دوم

لیلا حیدرپور اهل رودسر
مادراسماعیل رضائیان از اعضای گرفتار در فرقه بدنام رجوی خیانت و جنایت رجوی درحق ملت ایران واعضای اغفال شده اش گستره و پهنای زیادی دارد که زبان وقلم ازبیان تمام عیارآن قاصر و ناتوان است.

مادران ؛ منتظران بدرود یافته – ۱

مادران ؛ منتظران بدرود یافته – ۱

در این میان خانواده های اعضای گرفتار در فرقه بدنام رجوی خاصه مادران از قربانیان اصلی خباثت رجوی ها محسوب می شوند که دراین نوشته به شرح زندگانی مادرانی پرداخته می شود که در اثر ناجوانمردی و ظلم و جور رجوی ها بی آنکه عزیزان شان را درآغوش بکشند؛ ناکام وچشم انتظاردارفانی را وداع گفته و به دیار اعلاء شتافتند و به آرامش رسیدند.