تاریخ : یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022

غسل هفتگی

یک خاطره از مناسبات فرقه ای رجوی

یک خاطره از مناسبات فرقه ای رجوی

روزی در یکی از نشستهای مشمئز کننده غسل هفتگی٬ یکی از نفرات مابین فاکت هایی که میخواند گفت: وقتی دیدم که دو تا گنجشک روی شاخه درخت برای هم جیک جیک می کنند لحظه جنسی داشتم! البته این دوست ما از روزی سادگی و لحظه واقعی که از ذهنش عبور کرده بود را در جمع خواند و منظورش این بود که مثلا گنجشک های دنیا هم حق زندگی و عاشقی دارند ولی در سازمان مجاهدین و برای انسانها ٬این کار گناه کبیره و جرم است.