تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

سیمای آزادی

جداشده‌ها یک به یک افشا می کنند: پشت پرده برنامه‌های ارتباط مستقیم در رسانه فرقه رجوی / تماس از اتاق بغلی به نام ایران

جداشده‌ها یک به یک افشا می کنند: پشت پرده برنامه‌های ارتباط مستقیم در رسانه فرقه رجوی / تماس از اتاق بغلی به نام ایران

بعد از سقوط صدام، فرقه رجوی به این فکر افتاد که در برنامه ماهواره ای خود ارتباط مستقیم برگزار کند. به خیال خام و عقب مانده خودشان فکر می کردند ...

نگاهی به پیام اخیر مریم رجوی در رابطه با شعبده بازار«گلریزان»: خط فریب

نگاهی به پیام اخیر مریم رجوی در رابطه با شعبده بازار«گلریزان»: خط فریب

مریم رجوی، سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی، طی یک پیام خنده دار از همیاران مسخره بازار موسوم به سیمای آزادی تشکر و تقدیر نموده و مدعی جمع آوری رقمی بالغ بر حدود شش میلیون دلار طی پنج روز شده است.