تاریخ : یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022

سپهبد شهید صیاد شیرازی

کینه‌های نهروانی فرقه رجوی از امیر رضوی اندیش ارتش ایران: شما مردید و صیادِ دل‌ها به مانایی رسید

کینه‌های نهروانی فرقه رجوی از امیر رضوی اندیش ارتش ایران: شما مردید و صیادِ دل‌ها به مانایی رسید

رد پای خوارج، بر زمین مانده است. به هر زمان هم بروزی کینه ورزانه دارد و ظهوری حقیقت کش. در برابر حق همیشه صف کشیده اند. تقابل شان با امام علی(ع) قله این کوه ...