تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

سایبری

بر هم زدن امنیت مردم ایران با استفاده از رسانه های مجازی

بر هم زدن امنیت مردم ایران با استفاده از رسانه های مجازی

ظاهرا سونامی های محسوس و نامحسوسی تشکیلات رجوی در آلبانی را در می نوردد، آنقدر که بعضا این سونامی ها در ریشتر های بالا عمل می کنند و اخبارش به بیرون فرقه رجوی درز می کند .