تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

روز مادر

بنام نامی مادر

بنام نامی مادر

در خجسته میلاد خانم فاطمه زهرا وروز مادر ، یادی کنیم از تمامی مادران و همسران فراموش شده که سه ده است چشم به در دوخته اند که شاید قاصدکی از راه برسد و خبری گوید : آب دهید راه را ، نگاران در راهند ……