تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

رضا مزگی نژاد

فرقه رجوی برای سنجش میزان آزادی درون خود، بگذارد که خانواده ها به آلبانی بیایند

فرقه رجوی برای سنجش میزان آزادی درون خود، بگذارد که خانواده ها به آلبانی بیایند

چند وقت پیش سرکرده فرقه رجوی دوباره از قبر بیرون آمد و به حساب خودش بازهم فیل هوا کرد و خطاب به همه جداشده ها گفت اگر جرئت دارید بیایید دادگاه. این بازی بی سروته و لقلق زبان که رجوی به آن دچار است برای کسی تازگی ندارد اما برای مصرف داخلی و جلوگیری از […]