تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

رجوی دروغگو

دروغگویی های خفت بار و حقیر رجوی درباره خانواده ها ۱

دروغگویی های خفت بار و حقیر رجوی درباره خانواده ها ۱

– و باید پرسید طبق همان نامه و اطلاعیه کذا خودتان که از خواهر خانم زینب حسین نژاد دعوت کرده بودید برای دیدار بیاید. چرا حال اجازه دیدار ندادید. مگر نکفتید که بار قبل تا خانم زینب حسین نژاد به جلوی درب رسیده بود خواهرش رفته بود اینبار که طبق نامه اقای حسین نژاد چند ساعت جلوی درب لیبرتی منتظر ایستاده است . پس چرا اینبار اجازه ملاقات به زینب ندادید