تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

دیکتاتروریست

دیکتاتروریست اگر معنی انتخابات را می داند چرا خودش به آن پایبند نیست

دیکتاتروریست اگر معنی انتخابات را می داند چرا خودش به آن پایبند نیست

مریم رجوی دیکتاتروریست در حالی خود را پایبند به ارکان دموکراسی می داند که حاضر نیست پس از دو دهه، از عنوان رئیس جمهور خودخوانده کناره گیری کند.به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فراق، سوالی که از این زنیکه منافق باید پرسید این است که اگر انتخابات خوب می باشد آن هم از نوع آزاد و فراگیر، چرا فرقه رجوی انتخاباتی به اجرا در نمی آورد تا حداقل برای نمایش هم که شده دموکراسی را نشان دهد.