تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

خودسوزی

کنفرانس مریم رجوی و دروغهائی که به خورد حاضرین داد

کنفرانس مریم رجوی و دروغهائی که به خورد حاضرین داد

کنفرانس مریم رجوی و دروغهائی که به خورد حاضرین داد بتول سلطانی (عضو سابق شورای رهبری مجاهدین ـ ساکن آلمان) زنان ایران، اول اکتبر ۲۰۱۴ بعد از جریان دادگاه فرانسه مریم رجوی که بی شرمی را از شوهر متواری و رهبرعقیدتی اش مسعود رجوی یاد گرفته است در کنفرانسی که باز از پولهای بدست آمده […]