تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

خودسوزی های رجوی

صورتهای سوخته و بدن های مدفون شده،  تزئین کننده پیروزی مریم در دادگاه فرانسه

صورتهای سوخته و بدن های مدفون شده، تزئین کننده پیروزی مریم در دادگاه فرانسه

صورتهای سوخته و بدن های مدفون شده، تزئین کننده پیروزی مریم در دادگاه فرانسه ده سال پیش مریم رجوی برای آزادی از یک بازداشت موقت در پاریس، دهها تن از نیروهای فرقه را به خودسوزی واداشت و طی چند روز شهرهای اروپا را مبدل به قتلگاه اعضای خویش نمود که دهشتناک بودن این امر فرقه […]