تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

خدابنده

هر عضو فرقه رجوی ۱۰ اکانت در فضای مجازی دارد / مهمترین درآمد فرقه رجوی از پولشویی است
دستورالعمل های یگان سایبری رجوی در گفت وگو با مدیر عامل انجمن نجات کشور:

هر عضو فرقه رجوی ۱۰ اکانت در فضای مجازی دارد / مهمترین درآمد فرقه رجوی از پولشویی است

ابراهیم خدابنده از اعضای ارشد جدا شده از فرقه رجوی و مدیر عامل انجمن نجات کشور...