تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

خاورمیانه

استراتژی دخیل بستن به بیگانه

استراتژی دخیل بستن به بیگانه

آمریکا طی دو دهه اخیر استراتژی جدیدی را در خاورمیانه کلید زد به نام «نقشه راه»، در این ترفند جدید، نقشه آمریکا برای کشورهای منطقه این بود که از راه صلح سازی، دیالوگ، گروه و حزب و فرقه سازی حکومت های منطقه را درنهایت وابسته و سرسپرده خود کند .