تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

حنیف نژاد

احمد حنیف نژاد، یکی از سنگدل ترین شکنجه گران و بازجوهای رجوی را بشناسید
افشاگری:

احمد حنیف نژاد، یکی از سنگدل ترین شکنجه گران و بازجوهای رجوی را بشناسید

احمد حنیف نژاد، برادر بنیانگذار سازمان مجاهدین خلق، یکی از فرصت طلبان بود در فرقه رجوی که با سوء استفاده از نام برادر مرزهای شقاوت و سنگدلی را یک به یک رد کرده و به یک جنایتکار تام و تمام تبدیل شد.