تاریخ : یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022

جدا شده

جدا شده ها، دستاویز جدید رجوی برای جنجال افکنی

جدا شده ها، دستاویز جدید رجوی برای جنجال افکنی

حد و اندازه فرقه درمانده و بدنام رجوی به جایی رسیده که از سر بی هویتی و بیکاری هر هفته یک فرد جدا شده را پیدا نموده و سوژه و دستاویز خبر سازی و جنجال افکنی می نمایند.