تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

ترور دانشمندان هسته ای ایران

ترور دانشمندان ایران کار منافقین بود

ترور دانشمندان ایران کار منافقین بود

وینس کانیسترارو (Vince Cannistraro)رئیس سابق بخش مقابله با تروریسم سیا گفت: «مجاهدین‌خلق (منافقین) به عنوان بازوی سرویس اطلاعات موساد در ترور، استفاده می شود.» وی گفت مجاهدین‌خلق مسئول انجام دادن «ترور با موتورسیکلت برای اهداف ایرانی هستند که اسرائیل انتخاب می کند. آنها برای آموزش به اسرائیل می‌روند و اسرائیل به آنها دستمزد می دهد.»