تاریخ : یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022

تحصن خانواده ها مقابل لیبرتی

بیانیه خانواده های اردبیل در حمایت از خانواده های متحصن در لیبرتی

بیانیه خانواده های اردبیل در حمایت از خانواده های متحصن در لیبرتی

بیانیه خانواده های اسیران فرقه رجوی استان اردبیل در حمایت از خانواده های متحصن در لیبرتی:
اسیران این کمپ تحت نظارت کمیساریای سازمان ملل هستند اما با این وجود سران تشکیلاتی منافقین برای رسیدن صدای خانواده ها به گوش اسیران مانع تراشی می کنند.سران این فرقه ملعون و خبیث ساده ترین حقوق انسانی و بشری را نقض می کنند و متاسفانه هیچ یک از مجامع بین المللی نیز عکس العملی در مقابل آن نشان نمی دهد.