تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

برات ربیعی

آقای برات ربیعی نیاری ، آزادیت مبارک ، شنیدی !! آزادیت مبارک

آقای برات ربیعی نیاری ، آزادیت مبارک ، شنیدی !! آزادیت مبارک

آقای برات ربیعی نیاری ، آزادیت مبارک ، شنیدی !! آزادیت مبارک  در پی انتقال دویست وسی نفر از گرفتاران لیبرتی به کشور آلبانی ، با خبر شدیم که آقای برات ربعیی در بین نفرات انتقالی می باشد… وقت  را غنیمت شمرده با یک هدف دونشان زدیم چرا که یگانه پسر آقای ربیعی یعنی آقا […]