تاریخ : دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱ Monday, 27 June , 2022

انقلاب ایدئولوژیک

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۱۶ و آخر

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۱۶ و آخر

همانطور که در توضیحات قبلی خدمت شما عرض کردم، در شهریور سال 80 نشست های تحت عنوان «طعمه نداریم» توسط رجوی تشکیل شد تا تشکیلات را بتکاند و به قول خودش طعمه زدایی کند.

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۱۰

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۱۰

بعد از انتصاب مریم عضدانلو به ریاست جمهوری دوران انتقال که دیگر به نام مریم رجوی شناخته تر شده بود برخی کارها در تشکیلات شکل دیگری گرفت. فعالیت های بدنی افراد چند برابر قبل از اعلام این بند شده بود ...

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۹

نگاهی به پرونده انقلاب ایدئولوژیک / ۹

در واقع مسعود رجوی در پروسه انقلاب کذائیش قصد داشت دست به یک پاکسازی و یک کودتا در شورای به اصطلاح مقاومت خود بزند. زیرا شورایی که او مؤسس آن در سال 1360بود از تعدادی دایناسورهای سیاسی تشکیل شده بود که هر کدام مدعی بوده و ...