تاریخ : چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

انتونیو گوترش

خانواده های اسیران فرقه رجوی خواستار ملاقات با نظارت نمایندگان سازمان ملل هستند
جمعی از خانواده های اسیران فرقه رجوی در خوزستان، خطاب به دبیرکل سازمان ملل

خانواده های اسیران فرقه رجوی خواستار ملاقات با نظارت نمایندگان سازمان ملل هستند

جمعی از خانواده های اسیران فرقه رجوی در خوزستان به دبیرکل سازمان ملل نامه نوشتند.