تاریخ : یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022

اشرف4

سخنگوی کذاب فرقه رجوی را بشناسید / «اشرف۴» منتظر سران فرقه رجوی

سخنگوی کذاب فرقه رجوی را بشناسید / «اشرف۴» منتظر سران فرقه رجوی

«انشاءالله در آینده نزدیک بقیۀ سران فرقه رجوی هم به اشرف چهار نزد مسعود رجوی منتقل می شوند.»